måndag 1 juni 2015

Gruvstrejk och undantagstillstånd i Peru

Gruvarbetare demonstrerar i Lima för sina strejkkrav.
Gruvstrejk och undantagstillstånd i Peru

Av Dick Emanuelsson


 
TEGUCIGALPA / 2015-06-01 / Perus regering förbjöd förra veckan den landsomfattande gruvstrejken som Gruvarbetarförbundet hade inlett för två veckor sedan. Samtidigt införde regeringen undantagstillstånd i åtta regioner i södra Peru för att slå ned de omfattande protesterna mot ett gruvprojekt.

– Gruvstrejken inleddes och utgick från en bred plattform som omfattar en rad krav. Det viktigaste handlar om villkoren för de entreprenöranställda. Av tio gruvarbetare i dagens Peru är sju entreprenöranställda. Så långt har den nyliberala modellen gått med outsourcingen i Peru.

Det säger Carlos Mejia, chef för Perus fackföreningsskola och en av de främsta rådgivarna för den största landsorganisationen CGTP, där det stora gruvarbetarförbundet är anslutet.

Intervju (på spanska) med Carlos Mejia (14 min.):
 

– De outsourcade gruvarbetarna har generellt sämre löne- och andra arbetsvillkor. De arbetar 12 timmar per dag i 20 dagar utan uppehåll och vilar därefter tio dagar. De får heller inte del av gruvbolagens vinster som den peruanska lagen stipulerar. Som kronan på verket arbetat på visstidskontrakt vilket gör det oerhört svårt för dem att organisera sig i facket.De transnationella gruvbolagen, i första hand canadensiska och USA-bolag, har också inlett vad Mejia menar vara en antifacklig offensiv för att försvåra kollektivavtalsförhandlingarna. Trots det anser han att gruvstrejken har blivit en stor framgång, främst inom de medelstora gruvföretagen.

– Strejken har tagit ”paus” för den förklarades olaglig av arbetsmarknadsministeriet. Hade strejken fortsatt skulle de fackliga ledarna ha kunnat ha avskedats.

Gigantiska vinster

Inkomsterna från gruvindustrin har blivit regeringens främsta budgetpost och baserar allt mer av sin regeringspolitik på dessa inkomster. Men skatteuttaget av bolagen är en spottstyver. Med dagens höga världsmarknadspriser skär de guld med täljkniv, säger Mejia.

Peru mineralresurser är enorma. Landet är världens främsta producent av silver, den tredje vad det gäller koppar och på sjunde plats i guldproduktion. Därför har konsortiet Southern Copper, (USA-Mexiko) sedan ett par år pressat den peruanska regeringen att godkänna gruvprojektet Tia Maria i Tambodalen i Islayprovinsen i södra Peru.

– President Ollanta Humala lovade i valrörelsen 2011 att inte godkänna projektet. Men som president svängde han och införde förra veckan undantagstillstånd i åtta regioner. Sedan 70 dagar har befolkningen protesterat och fem människor har dödats av polisen och därför har protesterna hårdnat, uppger Carlos Mejia.

Befolkningen i Tambodalen och de n{raliggande regionerna har protesterat sedan 70 dagar mot gruvprojektet.


Miljöförstörare

Han hänvisar till rapporten om miljökonsekvenserna som har 138 observationer. Som alla gruvprojekt behöver det stora kvantiteter med vatten. Detta kommer i huvudsak från Anderna. Det är livsviktigt, både för tillgången till sötvatten för befolkningen som till jordbruket och boskapen i den bördiga Tambodalen. Det drabbar därför skoningslöst allt nuvarande liv i dalen, understryker Mejia.

– Southern Copper har ett förflutet som visar att de tar mycket lite hänsyn till miljön. Det har bötfällts ett otal gånger när det har förgiftat (med arsenik) och tömt floder på vatten. Därför visar den senaste opinionsundersökningen i Islayprovinsen att 66 procent av människorna förkastar gruvprojektet Tia Maria.

Dick Emanuelsson

Inför de omfattande protesterna har regeringen Humala infört undantagstillstånd i 60 dagar.