söndag 4 oktober 2015

Fyra döda i motstånd mot gruvprojekt i Peru

En kvinnlig bondeledare ger instruktioner under generalstrejken mot gruvprojektet. Sammanlagt deltar 15 000 invånare.


Fyra döda i motstånd mot gruvprojekt i Peru

Av Dick Emanuelsson

En medborgarstrejk i södra Peru i protest mot det största gruvprojektet i Perus historia krävde fyra människoliv och 26 skadade den 29 september. Den peruanska regeringen skakas sedan flera månader av allt fler protester från bondebefolkningens sida mot gruvdriften i olika delar av landet. Byars och städers vattenintäkter sinar och djur och människor förgiftas.

– Den 25 september fattade befolkningen i Las Bambas beslutet att inleda en generalstrejk. Motivet är att gruvkonsortiet MMG Limited modifierade miljökonsekvensbeskrivningen som godkändes av regeringen utan att vi hade rådfrågats.

Everaldo Ramos Huaccharaqui.
Det säger Everaldo Ramos Huaccharaqui, ett av språkrören för den Försvarsfront för Utveckling av regionen som går i spetsen för civilbefolkningens intressen, i en exklusiv intervju till Flamman. Ramos är också generalsekreterare för den regionala avdelningen för det stridbara Byggnadsarbetarförbundet i länet Apurimac, bara 72 kilometer från det som var Inkarikets centrum, staden Cuzco. När protesterna mot gruvprojektet inleddes för två år sedan var han en av flera som fängslades av polisen. Fortfarande är rättsprocessen öppen.

Statlig kinesisk gruvjätte

Gruvdriften i Las Bambas, som är beläget två kilometer från staden Chalhuahuacho i länet Apurimac, ska inledas under februari 2016. Kopparreserverna är belägna i de gudomligt vackra provinserna Cotabambas och Grau i Apurimac i Anderna på 4000 meters höjd. Befolkningen är inte motståndare till produktionen som sådan utan till en rad underprojekt som inte har beslutats i samråd med befolkningen.

I februari 2016 beräknas gruvkonsortiet inleda gruvbrytningen.


Under de första fem åren beräknar företaget bryta två miljoner ton kopparmalm. Det statliga kinesiska MMG säger att det ska investera tio miljarder dollar i projektet. Men kopparreserverna uppskattas att vara slut om 20 år. På sin hemsida säger konsortiet att det också tar ett socialt ansvar och hävdar att det har investerat 18,3 miljoner dollar i regionen. I jämförelse med de tio miljarderna så förslår det knappast, menar Everaldo Ramos.

– Det som har upprört oss är att transporterna av dessa enorma mängder kopparmalm ska ske på öppna tunga lastbilar som ska gå genom byarna. Det ursprungliga beslutet var att transportera produkterna via ett slags transportband, fortsätter Ramos.

Massprotesterna omfattar sex distrikt i regionen. Möte den 25 september då generalstrejken inleddes.


Australienska affärspartner

I augusti 2014 köpte MMG Limited Gruvprojektet Las Bambas från det transnationella företaget Glencore för 5,85 miljarder dollar. MMG leder projektet med 62,5 % av aktieportföljen. Vid sin sida har de två australienska partners; Guoxin International Investment Corporation och Citic Metal Co med 22,5 % respektive 15 % av aktierna.

– Vi kräver att konsortiet river ett reningsverk för behandling av molybden (som används bl.a. som legering i specialstål) eftersom vi anser att det är oerhört farligt för hälsan. Andra krav är att ett antal höga korrumperade tjänstemän ska sparkas för de är de ansvariga för att miljökonsekvensutredningen modifierades samt att en omförhandling av priserna på den kommunala marken inleds. Men förhandlingarna måste äga rum i samråd med befolkningen, understryker Ramos.

Undantagstillstånd och döda

Men kraven från de 15.000 invånarna som gick ut i demonstrationer den 29 september möttes av tusentals inskickade poliser och militärer. Regeringen utfärdade redan den 25 september undantagstillstånd i sex provinser och införde militära lagar.

– Vi attackerades av tårgasgranater som avlossades från höga utposter i bergen. Helikoptrarna flög över oss och sprutade ut tårgasen direkt över våra huvuden. De döda och skadade är alla skjutna av gevärskulor, uppger Ramos bittert till Flamman.

Han säger att varken länsmyndigheterna eller regeringen Ollanta Humala har velat förhandla och visste om vår protest som möttes av gas och kulor.


Fyra döda och ett 20-tal skottskadade är saldot efter att regeringens polis-militär öppnade eld mot de protesterande.


Förhandlingar
Bara en timme efter att Flamman talade med Everaldo Ramos Huaccharaqui gick regeringen Humala med på att sätta sig i förhandlingar som inleddes vid denna pressläggning. De ska genomföras med de regionala myndigheterna samt respektive borgmästare i de sex provinserna där befolkningen har gått i protesterna. Det är uppenbart att president Humala är skakad.


FAKTA:
  • Enligt Gruvministeriet (MEM) är Las Bambas det största gruvprojektet i Peru.
  • Las Bambas har framföra allt koppar men ska även utvinna molybden, zink och underprodukter som guld (2550 kg/år) samt silver (12757 kg per år).
  • Det peruanska Ekonomiinstitutet (IPE) uppger att gruvdriften i landet motsvarar 50 procent av den utländska valutan, 20% av skatteintäkterna, 11% av BNP:n samt är den största enskilda utländska investeringen i landet.
D.E.
måndag 1 juni 2015

Gruvstrejk och undantagstillstånd i Peru

Gruvarbetare demonstrerar i Lima för sina strejkkrav.
Gruvstrejk och undantagstillstånd i Peru

Av Dick Emanuelsson


 
TEGUCIGALPA / 2015-06-01 / Perus regering förbjöd förra veckan den landsomfattande gruvstrejken som Gruvarbetarförbundet hade inlett för två veckor sedan. Samtidigt införde regeringen undantagstillstånd i åtta regioner i södra Peru för att slå ned de omfattande protesterna mot ett gruvprojekt.

– Gruvstrejken inleddes och utgick från en bred plattform som omfattar en rad krav. Det viktigaste handlar om villkoren för de entreprenöranställda. Av tio gruvarbetare i dagens Peru är sju entreprenöranställda. Så långt har den nyliberala modellen gått med outsourcingen i Peru.

Det säger Carlos Mejia, chef för Perus fackföreningsskola och en av de främsta rådgivarna för den största landsorganisationen CGTP, där det stora gruvarbetarförbundet är anslutet.

Intervju (på spanska) med Carlos Mejia (14 min.):
 

– De outsourcade gruvarbetarna har generellt sämre löne- och andra arbetsvillkor. De arbetar 12 timmar per dag i 20 dagar utan uppehåll och vilar därefter tio dagar. De får heller inte del av gruvbolagens vinster som den peruanska lagen stipulerar. Som kronan på verket arbetat på visstidskontrakt vilket gör det oerhört svårt för dem att organisera sig i facket.De transnationella gruvbolagen, i första hand canadensiska och USA-bolag, har också inlett vad Mejia menar vara en antifacklig offensiv för att försvåra kollektivavtalsförhandlingarna. Trots det anser han att gruvstrejken har blivit en stor framgång, främst inom de medelstora gruvföretagen.

– Strejken har tagit ”paus” för den förklarades olaglig av arbetsmarknadsministeriet. Hade strejken fortsatt skulle de fackliga ledarna ha kunnat ha avskedats.

Gigantiska vinster

Inkomsterna från gruvindustrin har blivit regeringens främsta budgetpost och baserar allt mer av sin regeringspolitik på dessa inkomster. Men skatteuttaget av bolagen är en spottstyver. Med dagens höga världsmarknadspriser skär de guld med täljkniv, säger Mejia.

Peru mineralresurser är enorma. Landet är världens främsta producent av silver, den tredje vad det gäller koppar och på sjunde plats i guldproduktion. Därför har konsortiet Southern Copper, (USA-Mexiko) sedan ett par år pressat den peruanska regeringen att godkänna gruvprojektet Tia Maria i Tambodalen i Islayprovinsen i södra Peru.

– President Ollanta Humala lovade i valrörelsen 2011 att inte godkänna projektet. Men som president svängde han och införde förra veckan undantagstillstånd i åtta regioner. Sedan 70 dagar har befolkningen protesterat och fem människor har dödats av polisen och därför har protesterna hårdnat, uppger Carlos Mejia.

Befolkningen i Tambodalen och de n{raliggande regionerna har protesterat sedan 70 dagar mot gruvprojektet.


Miljöförstörare

Han hänvisar till rapporten om miljökonsekvenserna som har 138 observationer. Som alla gruvprojekt behöver det stora kvantiteter med vatten. Detta kommer i huvudsak från Anderna. Det är livsviktigt, både för tillgången till sötvatten för befolkningen som till jordbruket och boskapen i den bördiga Tambodalen. Det drabbar därför skoningslöst allt nuvarande liv i dalen, understryker Mejia.

– Southern Copper har ett förflutet som visar att de tar mycket lite hänsyn till miljön. Det har bötfällts ett otal gånger när det har förgiftat (med arsenik) och tömt floder på vatten. Därför visar den senaste opinionsundersökningen i Islayprovinsen att 66 procent av människorna förkastar gruvprojektet Tia Maria.

Dick Emanuelsson

Inför de omfattande protesterna har regeringen Humala infört undantagstillstånd i 60 dagar.